Strona: współpraca z podmiotami gospodarczymi / Katedra Kompozytów Polimerowych - Politechnika Rzeszowska

współpraca z podmiotami gospodarczymi

1Connect Sp. z o.o. w Sokołowie Małopolskim, w ramach współpracy opracowano wytyczne do wdrożenia nowych produktów w firmie Connect. Efektem współpracy było również  opracowanie patentu nr PL-416332 [60] oraz realizacja na Politechnice Rzeszowskiej tzw. „Dużego Bona na Innowacje” nr WBD/18/0240/15 pt. Opracowanie technologii produkcji narożnika ochronnego o niepogorszonych właściwościach mechanicznych w niskich temperaturach dla firmy Connect.

2. Realizacja dwóch projektów wdrożeniowych w firmie PPHU KOLTEX Krzysztof Mitura i Koltex Recykling s.c w Kolbuszowej, realizowanych ze środków UE:

  • dla PPHU KOLTEX Krzysztof Mitura w ramach działania 1.4.1RPPK.01.04.01-18-0326/16 pt. Wzrost konkurencyjności PPHU Koltex poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnej Rafii Hybrydowej.
  • dla Koltex Recykling s.c w ramach działania 1.3.1 POPW.01.03.01-18-0024/16 pt. Wdrożenie do produkcji innowacyjnej folii POLIREC w firmie Koltex Recykling s.c.

3. Splast Sp. z.o.o. w Krośnie, udział w szkoleniu nt. Budowa układów uplastyczniających w nowych innowacyjnych agregatach wtryskowych firmy Engel oraz nad opracowaniem dwóch wniosków do NCBiR:

  • 01.02.00-18-0048/17 Opracowanie nowych oraz nowatorskich technologii wtrysku i montażu na bazie innowacyjnych receptur mieszanek tworzyw sztucznych. W ramach tego projektu Politechnika Rzeszowska wykonuje badania na zlecenie.
  • 01.01.01-00-0760/18 Opracowanie nowej technologii produkcji detali z materiałów polimerowych o zasadniczo ulepszonych właściwościach mechanicznych oraz wizualnych.

4. Umowa zlecenia: NL-U-19060 dla P.P.H.U. KOLTEX Krzysztof Mitura pt. Wykonanie badań dotyczących otrzymywania kompozycji na osnowie poliolefin napełnianych ligniną modyfikowaną funkcjonalizowaną nanokrzemionką i NL-U-19061 Otrzymywanie i zbadanie mieszanki polimerowej na osnowie recyklatów poliolefin z dodatkiem perlitu, kredy i zmodyfikowanych glinokrzemianów. W ramach prac badawczych w pierwszej umowie opracowano proces otrzymywania kompozytu na osnowie poliolefin z wykorzystaniem recyklatu poliolefinowego i poliamidowego, umocnionych ligniną modyfikowana krzemionką i modyfikowanym wermikulitem, stosowanego do otrzymywania sztucznej trawy. W ramach tej umowy opracowano także zgłoszenie patentowe Mitura A., Zawisza R., M. Oleksy, G. Budzik, R. Oliwa, K. Bulanda, Klapiszewski L., Jesionowski T., Sposób otrzymywania mieszanek na osnowie recyklatu polipropylen/poliamidu/polietylenu umacnianych nanonapełniaczami zgłoszone do Urzędu Patentowego 3.04.2019 r. W ramach drugiej umowy opracowano sposób odzysku recyklatu poliolefinowego zawierającego resztki etykiet po procesie płukania. Kolejno opracowano technologie otrzymywania kompozytów na osnowie tego recyklatu umacnianego zmodyfikowanymi na potrzeby badań napełniaczami: nanokrzemionką, perlitem oraz kredą. Otrzymane wyniki badań posłużyły do opracowania zgłoszenia patentowego Mitura J., Oleksy M. Oliwa R., Budzik G., Bulanda K., Ciesielczyk F.,  Sposób otrzymywania mieszanek na osnowie recyklatu polipropylen/polietylenu umacnianych hybrydowymi napełniaczami  stosowanej do otrzymywania wyrobów metodą wtrysku, zgłoszone do Urzędu Patentowego 17.04.2019 r.

5. Realizacja prac badawczo-przemysłowych dla przedsiębiorstwa SZTK TAPS Maciej Kowalski w ramach projektu POIR.01.01.01-00-0158/16 Badania przemysłowe i prace rozwojowe w zakresie opracowania i wykonania prototypów opcjonalnego typoszeregu innowacyjnych foteli przeznaczonych do wyposażenia szynowych środków transportu do masowego przewozu osób finansowanym przez NCBiR. Projekt był realizowany w latach 2016-2018.

6. Realizacja prac badawczo-przemysłowych dla przedsiębiorstwa KOLTEX PLASTIC RECYCLING SYSTEMS Spółka komandytowa w ramach finansowanym przez NCBiR projekcie POIR.01.01.01-00-0239/17 Opracowanie innowacyjnego zespołu wytłaczająco-granulującego FRS® (Foil Recycling System) do recyklingu wysoko zadrukowanych i zanieczyszczonych odpadów foliowych (2017-2019).

7.Tworzenie Klastra-Industry 4.0, który został powołany przez przedstawicieli Politechniki Rzeszowskiej oraz firmy działające w branży związanej z szeroko rozumianym obszarem tzw. Przemysłu 4.0. Oprócz Politechniki Rzeszowskiej członkami klastra są firmy: DOPAK, SPLAST, SVLR, GENPLAST i RDC Materials. Jego powstanie pozwoli nie tylko rozwijać prace badawcze w zakresie inteligentnych fabryk, ale też wdrażać zintegrowane systemy komputerowe w oparciu o potencjał przemysłowy nie tylko naszego regionu. Celem klastra jest integracja przedsiębiorstw przygotowujących się do wdrażania inteligentnych technologii, a także przedsiębiorstw produkujących komponenty i systemy stosowane w procesach digitalizacji przemysłowej.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję