Strona: Aparatura / Katedra Kompozytów Polimerowych - Politechnika Rzeszowska

Aparatura

Wybrana aparatura i jej zastosowanie

Mikrowytłaczarka dwuślimakowa ze ślimakami w układzie współbieżnym lub przeciwbieżnym, firmy Haake ThermoScientific

Zastosowanie: Przygotowanie mikroilości (naważka 7 g) mieszanek polimerowych z różnymi dodatkami 

Mikrowtryskarka z formami na wiosełko (2x50 mm) lub beleczkę (2x50 mm) , firmy Haake ThermoScientific.

Zastosowanie: Wtrysk mikropróbek do badań wytrzymałościowych w postaci wiosełek i beleczek

Współbieżna wytłaczarka dwuślimakowa (F 18 mm) z dwoma dozownikami grawimetrycznymi oraz z linią do granulacji, TSK 18M, Coperion.

Zastosowanie: Przygotowanie mieszanek polimerowych z różnymi dodatkami, wydajność 1-7 kg/h.

Wtryskarka Battenfeld 350 PLUS z formami na wiosełka (duże), beleczki oraz płytki (1x100 mm) oraz przystawką do wtrysku z gazem i układem do szybkiego ogrzewania i chłodzenia formy typu Variotherm.

Zastosowanie: Wtrysk próbek do badań właściwości wytrzymałościowych i użytkowych w postaci beleczek, wiosełek i płytek

Prasa hydrauliczna do termo- i duroplastów o nacisku do 30 T.

Zastosowanie: Wytwarzanie próbek do badań właściwości wytrzymałościowych  i użytkowych metodą prasowania tłocznego

Wytłaczarka ślimakowa W32, Metlachem Gliwice wraz z oprzyrządowaniem do wytłaczania folii z rozdmuchem oraz: profili i włókien oraz głowicą reologiczną, IIMPiB Toruń.

Zastosowanie:  Wytwarzanie folii rękawowej i profili metodą wytłaczania.

Reometr kapilarny SMART Rheo 7040, CEAST-Instron

Zastosowanie: Badania krzywych płynięcia stopionych termoplastów oraz krzywych pVT.

Reometr obrotowo-oscylacyjny Rheostress 6000 (Haake-Thermoscientific)

Zastosowanie: Badania charakterystyki reologicznej polimerów (termoplasty i chemoutwardzalne)

Reometr z oscylującym rotorem (wulkametr) MDR 3000, firmy MonTech.

Zastosowanie: Badania charakterystyki sieciowania mieszanek gumowych

Program Autodesk Moldflow Insight 2014

Zastosowanie: Symulacja wtrysku tworzyw termoplastycznych, duroplastów, mieszanek gumowych, wtrysku z gazem, wtrysku wyprasek mikroporowatych (przeznaczony dla celów edukacyjnych).

Moldex3D (firmy CoreTech)

Zastosowanie: Symulacja wtrysku tworzyw termoplastycznych, duroplastów, mieszanek gumowych, wtrysku z gazem, wtrysku wyprasek mikroporowatych (przeznaczony dla celów edukacyjnych)

Aparat do oznaczania odporności cieplnej tworzyw metodą Vicata i HDT, CEAST-Instron.

Zastosowanie: Ocena odporności cieplnej tworzyw polimerowych.

Twardościomierz Rockwella, firmy Zwick-Roell.

Zastosowanie: Oznaczanie twardości próbek.

Młoty do badania udarności (wg Charpy’ego i Izode’a) z rejestracją siły w czasie.

Zastosowanie: Oznaczanie udarności próbek (w próbie zginania lub rozciągania) polimerowych i kompozytów.

Maszyna do badań wytrzymałościowych, firmy Instron z głowicami pomiarowymi: 30 kN, 1 kN i 100 N sprzężona z systemem optycznego pomiaru odkształcenia Aramis, firmy GOM.

Zastosowanie: Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie, zginanie i ściskanie próbek polimerowych i kompozytów

Linia do otrzymywania prepregów.

Zastosowanie: Otrzymywanie włóknistych kompozytów w postaci prepregów.

Linie do otrzymywania kompozytów i nanokompozytów stosowanych technologii Rapid Prototyping w postaci włókien

Zastosowanie: Otrzymywanie materiałów polimerowych w postaci filamentu stosowanych w technologii szybkiego prototypowania oraz otrzymywanie włókien z materiałów polimerowych.

Mikroskop sił atomowych AFM (wraz z funkcją STM).

Zastosowanie: Badanie morfologii próbek kompozytowych różnymi technikami, np.: tapping, QNM.

Komora do badań starzeniowych Xenotest, firmy ATLAS.

Zastosowanie: Badanie odporności materiałów polimerowych na przyspieszone starzenie

Aparat do oznaczania wskaźnika tlenowego (LOI) tworzyw polimerowych, firmy FFT

Zastosowanie: Odporność tworzyw polimerowych na płomień.

Komora do badania palności tworzyw polimerowych metodą UL94, firmy FFT

Zastosowanie:Badania odporności materiałów polimerowych na działanie ognia metoda V i HB.

Mikrokalorymetr stożkowy, firmy FFT.

Zastosowanie: Badania wpływu warunków spalania próbek z materiałów polimerowych na efekt uniepalnienia.

Spektrometr do oznaczania barwy wyrobów polimerowych, firmy Konica Minolta

Zastosowanie: Oznaczanie barwy próbek w skali Clm.

Twardościomierze  z wymiennymi głowicami do pomiaru twardości elastometrów i termoplastów różnymi metodami.

Zastosowanie: Zestaw pomiarowy zapewnia pomiar twardości elastomerów oraz tworzyw sztucznych zgodnie z IRHD i Shore A.

Dwuwalcarka z kontrolowanym grzaniem, fykcją i prędkością obrotów.

Zastosowanie: Otrzymywanie mieszanek tworzyw elastomerowych oraz innych materiałów polimerowych w postaci past

Szybkoobrotowe i ultradźwiękowe homogenizatory.

Zastosowanie: Otrzymywanie kompozycji na osnowie małocząsteczkowych żywic polimerowych.

Reometr rotacyjny z układami pomiarowymi płytka–płytka.

Zastosowanie: Reometr rotacyjny z układami pomiarowymi płytka–płytka

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję